மனு முறைகண்ட வாசகம் [மனுநீதிச்சோழனின் நீதி நேர்மை] – Manumuraikanda vasagam-Mununeedhi Cholan]

மனு முறைகண்ட வாசகம் [மனுநீதிச்சோழன் நீதி நேர்மை] – Manumuraikanda vasagam-Mununeedhi Cholan] கடல்சூழ்ந்த உலகத்திலுள்ள எல்லாத் தேசங்களிலுஞ் சிறப்புடையதாய், காவிரி என்னுந் தெய்வத்தன்மையுள்ள நதியினால் எந்தக்

Read more

பெரியார் போற்றிய வள்ளலாரின் பிறந்த நாள் இன்று! Oct5[Vallalar Periyar]

வள்ளலாரைப் பற்றிப் படிக்கத் தொடங்கிய போது முதலில் என்னை ஈர்த்த செய்தி, 1935-ஆம் ஆண்டு, அருட்பா-ஆறாம் திருமுறையிலிருந்து நூறு பாடல்கள் தொகுக்கப்பட்டு நூலாக வெளிவருகின்றன. அதைத் தொகுத்தவர்

Read more