கேள்விக்கு என்ன பதில்?

கேள்விக்கு என்ன பதில்?
வள்ளலார் சொன்னதை தெரிந்துக் கொள்வோம்.
கீழே உள்ளவையை தெரிந்துக் கொண்டுவிட்டால் சுத்த சன்மார்க்க நெறி அறிந்துவிடலாம்.
(வள்ளலார் சொன்னதை வைத்து மட்டுமே பதில் காண வேண்டும்)
1) வள்ளலாரின் சத்தியமான அதிதீவிர விருப்ப முயற்சியாக இருந்தது எது?
2) சமயங்கள் பல. முக்கிய ஐந்து சமயப் பெயர்களை கூறுக. மதம் எவை?
2) எவை எல்லாம் வள்ளலாரை அனுட்டியாதபடி தடை செய்வித்து அருளீனார் ஆண்டவர்?
3) சுத்த சன்மார்க்கத்தில் கடவுளாக யாரை சொல்கிறார் வள்ளலார்?
வழிபாடு செய்யும் இடம்? சாதனம் எது?
4) சுத்த சன்மார்க்க நெறியை எத்தனை வருடமாக சொல்வதாக சொன்னார் வள்ளலார்?
5) சுத்த சன்மார்க்கத்தின் முக்கிய தடைகளாக வள்ளலார் அறிவித்தவை எவை?
6) நம்மிடம் உள்ள தயவு நம்மிடம் விருத்தியாகமல் தடுப்பவை எவை என வள்ளலார் சொன்னார்கள்?
7) சத்திய ஞான சபை நிறுவி விட்டு வள்ளலார், கடவுளிடத்தில் வேண்டியது என்ன?
8) 1873 ம் வருடம் கார்த்திகை மாதத்தில், உண்மை தெரியாது நாம் (மனிதர்கள்) இருந்ததாக சொல்லி, நமது தெய்வபாவனைக்கு வள்ளலார் அருளிய சென்ற பாடல்கள் எது?
9) மற்ற சமயமத மார்க்கக் கடவுளர் அருளாத எதை, உண்மை கடவுள் தமக்கு அருளியதாக சொல்கிறார் வள்ளலார்?
10) தனது மார்க்கத்திற்கு தனிப் பெயர் கொடுத்துள்ளாரா? கொள்கை என எதையாவது சொல்லி உள்ளாரா?
11) 12/04/1871 ல் வள்ளலார் தெரிவித்தவை என்ன?
12) கடைசி நாள் திருஅறைக்குள் செல்வதற்கு முன்பு இரவு மணி 12 க்கு நம்மிடையே என்ன உரையாற்றினார்? எதை நாம் தெரிந்து கொள்ளவில்லை என்கிறார்?
13) சுத்த சன்மார்க்க கொடி, சுத்த சன்மார்க்க மந்திரம், சுத்த சன்மார்க்க லட்சியம் மற்றும் எந்த இரண்டைப் பற்றி விசாரமில்லை போன்ற இவை குறித்து எந்த ஆவணத்தில் உள்ளது?
14) நம்மிடம் ஒழிந்து போக வேண்டிய ஆசாரங்களாக எவை என குறிப்பிடுகிறார் வள்ளலார்?
15) தான் கண்ட கடவுளை வள்ளலார் எங்ஙனம் அழைத்தார்? அந்த ஒரே கடவுளை குறிக்கும் மற்ற திருக்குறிப்பு திருவார்த்தைகள் எவை?
16) சுத்த சன்மார்க்கத்திற்கு உரியவர்கள் யார் என்று சொல்கிறார்கள்? யாரை சுத்த சன்மார்க்கி என அழைக்கிறார்?
அன்பர்களே,
மேற்படி சொல்லப்பட்ட பதினாறும் தெரிந்து கொண்டவர்கள் சுத்த சன்மார்க்கத்தை அறிவர். அறிந்தவர்கள் உள்ளத்தில் ஆண்டவர் உண்மை வெளிப்படுவது சத்தியம்.
நன்றி : ஏபிஜெ அருள்.
மேலும் அறிய::
www.atruegod.org

unmai

Channai,Tamilnadu,India