நடந்ததை மறப்போம். இனி உண்மை அறிவோம்- ஏபிஜெ அருள்

நடந்ததை மறப்போம். இனி உண்மை அறிவோம். — ஏபிஜெ அருள். கால்பாதங்கள் தொட்டு வணங்கி வேண்டுவது “வள்ளலாரின் தனிநெறியை” மறுப்பதற்கோ, சாராமல் இருப்பதற்கோ எவருக்கும் உரிமையுண்டு. ஆனால்

Read more

சுத்தசன்மார்க்க கூட்டத்திற்கு சாதிசமயமதத்தார்களை அழைக்கலாமா?அழைத்தால் எவ்வாறு அழைப்பது?

  சுத்தசன்மார்க்க கூட்டத்திற்கு சாதிசமயமதத்தார்களை அழைக்கலாமா?அழைத்தால் எவ்வாறு அழைப்பது?  — ஏபிஜெ அருள். நமது வள்ளலார் சொல்கிறார்கள்; — “வம்மீன் உலகியலீர்” — “… எப்பாரும் எப்பதமும்

Read more

சமயம்,மதம் பொய் — வள்ளலார் ஏன்?எதற்கு?எப்படி?

  சமயம்,மதம் பொய் — வள்ளலார் ஏன்?எதற்கு?எப்படி? — ஏபிஜெ அருள். சுத்தசன்மார்க்கம் என்றாலே “மரணமில்லா பெருவாழ்வை” பெற்றுத்தரும் வழி என்கிறார் வள்ளலார். நான் மிகைப்படுத்தியோ, பொய்யாகவோ

Read more

மற்ற சமய, மத மார்க்கங்களுக்கும்  சுத்த சன்மார்க்கத்துக்கும்   முக்கிய வேறுபாடுகள் யாதெனில்…

மற்ற சமய, மத மார்க்கங்களுக்கும்  சுத்த சன்மார்க்கத்துக்கும்   முக்கிய வேறுபாடுகள் யாதெனில்… ஏபிஜெ அருள். மார்க்கம் என்றால் வழி. நிற்க! உலகில் காணும் சமய மத

Read more

ஆண்டவரே ஏதற்காக உன்னை நான் வாழ்த்தி வணங்க வேண்டும்?

ஆண்டவரே ஏதற்காக உன்னை நான் வாழ்த்தி வணங்க வேண்டும்? —— ஏபிஜெ அருள். நீ என்னை தோற்றுவித்ததினாலா? தோற்றுவித்தது உன் முடிவு, உன் செயல். அதற்கு நான்

Read more