‘இதுகாறும் என்னொடு நீங்கள் பழகியும் (சுத்த) சன்மார்க்க ஒழுக்கம் இன்னதென்று தெரிந்து கொள்ளவில்லை-Our Vallalar

உயர்வுடையதாகிய மனித தேகத்தை பெற்றவர்களே! அறிவுடைய சான்றோர்களே! அன்பர்களே! சகோதரர்களே! வணக்கம். இன்று கடவுள் குறித்த நல்ல விசாரணையை நாம் செய்யப் போகிறோம். விசாரணை என்றால் அது

Read more

நல்ல விசாரணை “ஒருமை”

நல்ல விசாரணை “ஒருமை” அன்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம், கருணை சபை – சாலை அறக்கட்டளை, மதுரை -யின் சார்பாக நடக்கும் நல்ல விசாரணைக்கு வந்தியிருக்கும் உங்கள் அனைவரையும் வணங்கி

Read more

வெளிப்படையான விசாரணை — ஏபிஜெ அருள்

வெளிப்படையான விசாரணை — ஏபிஜெ அருள் வள்ளலார் தனி தேகம் ஒளி வடிவம் பெற்று நம் பார்வையிலிருந்து விலகிய ஆண்டு ஜனவரி 1874. இன்று ஜூன் 2017.

Read more