நாலும் தெரிந்த மாதிரி பேசுகிறாய்? – அந்த நான்கு உண்மைகள் எவை? ஏபிஜெ அருள்.

நாலும் தெரிந்த மாதிரி பேசுகிறாய்? – அந்த நான்கு உண்மைகள் எவை? ஏபிஜெ அருள். அன்பர்களே! நாம் நண்பர்களுடனோ அல்லது மற்றவர்களுடனோ பேசும் போது மாற்றுக் கருத்து

Read more

நாம் ஒவ்வொருவரும் கண்டிப்பாக தெரிந்துக் கொள்ள வேண்டும் – வரலாற்று சிறப்புமிக்க தீர்ப்பு (ஆங்கிலத்தில்)-வள்ளலாரின் முடிபான சுத்த சன்மார்க்க நெறியை குறித்து விவரிக்கப்பட்டுள்ளது

Madras High Court Chinna Muthukrishna Reddiar vs The Authorised Officer, (Land … on 3 May, 1988 ORDER Swamikkannu, J. Exemption

Read more