சுத்த சன்மார்க்க உண்மைகளும் -கைவிடப்படவேண்டிய லட்சியங்களும்

சுத்த சன்மார்க்க உண்மைகளும் -கைவிடப்படவேண்டிய லட்சியங்களும் – APJ. ARUL Saturday, July 17, 2010 at 07:01 am 1133 hits Karunai Sabai-Salai Trust.   உண்மை

Read more

வள்ளலார் சைவ சமய ஞானியா? அல்லது நாத்திகவாதியா?

வள்ளலார் சைவ சமய ஞானியா? அல்லது நாத்திகவாதியா?—-APJ. ARUL. Saturday, July 17, 2010 at 07:14 am 1214 hits Karunai Sabai-Salai Trust.   ஆரம்ப காலங்களில் வள்ளலார் சமய கடவுளர்களை துதித்து பாடிய சமயசோத்திர பாடல்கள் அடிப்படையில் அவரை

Read more

வாய்ப்பினை தவறவிடாதீர்கள் தயவுசெய்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள் !

வாய்ப்பினை தவறவிடாதீர்கள் தயவுசெய்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ! –ஏபிஜெ அருள் ஒரு புதிய மற்றும் பொது மார்க்கம் தெரிவிக்கப்பட்ட நாள் சித்திரை-1   சித்திரை நாளில் தான்

Read more

வள்ளலார் சொல்லியிருப்பவை உண்மையா?

வள்ளலார் சொல்லியிருப்பவை உண்மையா? — ஏபிஜெ அருள் வள்ளலாரின் புதிய தனி நெறியில் வெளிப்படும் ”பெருங்கருணை” உண்மைக் கடவுள் மற்றும் அருளால் கிடைக்கக் கூடிய ”மரணமில்லா பெருவாழ்வு”

Read more

கடவுளா? கடவுள்களா? உண்மையில் கடவுள் எத்தனை பேர் ? வள்ளலார் கண்ட கடவுள் உண்மை என்ன?

கடவுளா? கடவுள்களா? உண்மையில் கடவுள் எத்தனை பேர் ?  வள்ளலார் கண்ட கடவுள் உண்மை என்ன? – ஏபிஜெ அருள் நல்ல நண்பர்களாக இருப்போம் – ஆனால்

Read more