சமய, மதங்களுக்கும் வள்ளலாரின் மார்க்கத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன?

சமய, மதங்களுக்கும் வள்ளலாரின் மார்க்கத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன?  எல்லா சமய மதங்களிலும் அதனதன் கடவுளர், தெய்வம், இவர்களே என வெளிப்படுத்தி அக்கடவுளரை/தெய்வங்களை வணங்கி வழிபாடு செய்ய பணிக்கப்பட்டுள்ளனர். ஆனால்,  சுத்தசன்மார்க்கத்தில் “ஓர் உண்மை கடவுள்

Read more

”அவசரம். சீக்கிரம் வா.”– ஏபிஜெ. அருள்

நான் ஒரு வழக்கறிஞர். காலையில் எழுந்து காலைக் கடன்களை முடித்து பேப்ரின் செய்திகளை படித்தேன். நாட்டு நடப்புகளை அறிந்ததால் களைப்பு ஏற்பட்டது. செல் ரிங் அடித்தது. கேஸ்

Read more

தூங்குபவரை எழுப்பி விடலாம். தூங்குவது போல் நடிப்பவரை எழுப்ப முடியாது

ஊர் பக்கத்திலிருந்த வள்ளலார் சபைக்கு நான் சென்றிருந்தேன். அங்கிருந்த ஒருவரிடம் வள்ளலார் குறித்து விளக்கும் படி எனது தோழி கேட்டுக் கொண்டாள். அவரிடம் நான் பேச ஆரம்பித்தேன்.

Read more

சாதி, சமயம், மதம் பொய் என்ற வள்ளலாரின் நெறி எங்ஙனம் எல்லோருக்கும் உண்மை பொது நெறியாக விளங்குகிறது ?

சாதி, சமயம், மதம் பொய் என்ற வள்ளலாரின் நெறி எங்ஙனம் எல்லோருக்கும் உண்மை பொது நெறியாக விளங்குகிறது ?— Apj Arul அன்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் –

Read more

பேருபதேசம் (தமிழ்) & THE GREAT SERMON (English)

பேருபதேசம் தமிழ் & ஆங்கிலம் — ஐப்பசி 7 சித்திவளாகத் திருமாளிகையில் முதல் முதல் கொடி கட்டி பேருபதேசம் ஆற்றிய‌ நாள்  பேருபதேசம் ஸ்ரீமுக வருஷம், ஐப்பசி மாதம்,

Read more