சமய, மதங்களுக்கும் வள்ளலாரின் மார்க்கத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன?

சமய, மதங்களுக்கும் வள்ளலாரின் மார்க்கத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன?  எல்லா சமய மதங்களிலும் அதனதன் கடவுளர், தெய்வம், இவர்களே என வெளிப்படுத்தி அக்கடவுளரை/தெய்வங்களை வணங்கி வழிபாடு செய்ய பணிக்கப்பட்டுள்ளனர். ஆனால்,  சுத்தசன்மார்க்கத்தில் “ஓர் உண்மை கடவுள்

Read more

”அவசரம். சீக்கிரம் வா.”– ஏபிஜெ. அருள்

நான் ஒரு வழக்கறிஞர். காலையில் எழுந்து காலைக் கடன்களை முடித்து பேப்ரின் செய்திகளை படித்தேன். நாட்டு நடப்புகளை அறிந்ததால் களைப்பு ஏற்பட்டது. செல் ரிங் அடித்தது. கேஸ்

Read more

தூங்குபவரை எழுப்பி விடலாம். தூங்குவது போல் நடிப்பவரை எழுப்ப முடியாது

ஊர் பக்கத்திலிருந்த வள்ளலார் சபைக்கு நான் சென்றிருந்தேன். அங்கிருந்த ஒருவரிடம் வள்ளலார் குறித்து விளக்கும் படி எனது தோழி கேட்டுக் கொண்டாள். அவரிடம் நான் பேச ஆரம்பித்தேன்.

Read more

சாதி, சமயம், மதம் பொய் என்ற வள்ளலாரின் நெறி

சாதி, சமயம், மதம் பொய் என்ற வள்ளலாரின் நெறி எங்ஙனம் எல்லோருக்கும் உண்மை பொது நெறியாக விளங்குகிறது ?— Apj Arul அன்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் –

Read more

பேருபதேசம் (தமிழ்) & THE GREAT SERMON (English)

பேருபதேசம் தமிழ் & ஆங்கிலம் — ஐப்பசி 7 (22-October-1873) சித்திவளாகத் திருமாளிகையில் முதல் முதல் கொடி கட்டி பேருபதேசம் ஆற்றிய‌ நாள்  பேருபதேசம் ஸ்ரீமுக வருஷம், ஐப்பசி மாதம், 7ஆம்

Read more

வள்ளலார் உடைத்த பூட்டு – ஏபிஜெ அருள்

இனி எத்தனைக் காலம் தான் கடவுளை நாம் ஏமாற்றப் போகிறோம்?- ஆம்- பணம் தேடுதல், வேலைப் பழு, பந்த பாசம், தீராத இச்சை, சுகப்போகம், சடங்கு ஆச்சாரங்கள்

Read more

சாகாகல்வி என்றால்,,,???

சுத்த சன்மார்க்கத்தின் முடிபு சாகாத கல்வியைத் தெரிவிப்பதேயன்றி வேறில்லை- சாகின்றவன் சுத்தசன்மார்க்க நிலையைப் பெற்றவனல்லன் – சாகாதவனே சுத்த சன்மார்க்கி- என்கிறார் வள்ளலார்  நிற்க! இது உண்மையா

Read more

பொங்கல் விழா! இயற்கையை வணங்கும் விழா!! பொது விழா!!

பொங்கல் விழா! இயற்கையை வணங்கும் விழா!! பொது விழா!! சாதி, சமயம், மதம், ஆச்சாரம் கடந்த ஒரு இன்பத்திருநாள்- இயற்கையே இறைவன். இயற்கையே சுத்த சன்மார்க்கம். –ஏபிஜெ

Read more

நாம் (சுத்த சன்மார்க்க நெறியை பின் பற்றி நல்ல விசாரணை செய்துக் கொண்டியிருப்பவர்கள் மற்றும் தழுபவர்கள்) உடனே செய்ய வேண்டிய பணி – ஏபிஜெ அருள்

நாம் (சுத்த சன்மார்க்க நெறியை பின் பற்றி நல்ல விசாரணை செய்துக் கொண்டியிருப்பவர்கள் மற்றும் தழுபவர்கள்) உடனே செய்ய வேண்டிய பணி – ஏபிஜெ அருள்  இவ்விசாரணை

Read more