“யோக மெய்ஞ்ஞானம்- சுத்த சன்மார்க்கத் தொழுகை ”

ss-tholugai

 

மிக விரைவில் திருமிகு ஏபிஜெ அருள் நடத்தும்
“யோக மெய்ஞ்ஞானம்- சுத்த சன்மார்க்கத் தொழுகை ” திருவருளால் வெளிப்படவுள்ளது.
தைப்பூச விழாவில் இந்த யோக மெய்ஞ்ஞானம்- சுத்த சன்மார்க்கத் தொழுகை வடலூரிலும் நடக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு வருகிறது.
வள்ளலார் வழியில் நடைப்பெறும் இந்த சுத்த சன்மார்க்க யோகத்தில் கலந்துக் கொள்ள விரும்பும் நம்மவர்கள் முன்கூட்டியே பதிவு செய்தல் வேண்டும். தக்க அறிவிப்பு விரைவில் வரும். மேற்படி யோகத்தில் கொலை புலை தவிர்த்தவர்களும், வள்ளலார் மார்க்க நெறியில் மட்டும் லட்சியம் வைத்துள்ள நம்மவர்களுக்கு மட்டுமே.
மேலும் விபரங்களுக்கு செல்: 9442438423 & 9842818242

unmai

Channai,Tamilnadu,India