சுத்த சன்மார்க்க உண்மைகளும் -கைவிடப்படவேண்டிய லட்சியங்களும்

சுத்த சன்மார்க்க உண்மைகளும் -கைவிடப்படவேண்டிய லட்சியங்களும் – APJ. ARUL Saturday, July 17, 2010 at 07:01 am 1133 hits Karunai Sabai-Salai Trust.   உண்மை

Read more

வள்ளலார் சைவ சமய ஞானியா? அல்லது நாத்திகவாதியா?

வள்ளலார் சைவ சமய ஞானியா? அல்லது நாத்திகவாதியா?—-APJ. ARUL. Saturday, July 17, 2010 at 07:14 am 1214 hits Karunai Sabai-Salai Trust.   ஆரம்ப காலங்களில் வள்ளலார் சமய கடவுளர்களை துதித்து பாடிய சமயசோத்திர பாடல்கள் அடிப்படையில் அவரை

Read more

வாய்ப்பினை தவறவிடாதீர்கள் தயவுசெய்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள் !

வாய்ப்பினை தவறவிடாதீர்கள் தயவுசெய்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ! –ஏபிஜெ அருள் ஒரு புதிய மற்றும் பொது மார்க்கம் தெரிவிக்கப்பட்ட நாள் சித்திரை-1   சித்திரை நாளில் தான்

Read more

வள்ளலார் சொல்லியிருப்பவை உண்மையா?

வள்ளலார் சொல்லியிருப்பவை உண்மையா? — ஏபிஜெ அருள் வள்ளலாரின் புதிய தனி நெறியில் வெளிப்படும் ”பெருங்கருணை” உண்மைக் கடவுள் மற்றும் அருளால் கிடைக்கக் கூடிய ”மரணமில்லா பெருவாழ்வு”

Read more

கடவுளா? கடவுள்களா? உண்மையில் கடவுள் எத்தனை பேர் ? வள்ளலார் கண்ட கடவுள் உண்மை என்ன?

கடவுளா? கடவுள்களா? உண்மையில் கடவுள் எத்தனை பேர் ?  வள்ளலார் கண்ட கடவுள் உண்மை என்ன? – ஏபிஜெ அருள் நல்ல நண்பர்களாக இருப்போம் – ஆனால்

Read more

’ஒருமை’ என்பதற்கு வள்ளலார் தரும் தனி பொருள்

’ஒருமை’ என்பதற்கு வள்ளலார் தரும் தனி பொருள் – ஏபிஜெ அருள் ஒருமை என்பதற்கு என்ன பொருள்? என்பதை நாம் தெரிந்துக்கொள்ளும் முன்பு அதன் முக்கியத்துவத்தை முதலில்

Read more

”சமயங்கள் பொய்” – எங்ஙனம் வள்ளலாரின் கூற்று சரியாகும்?

”சமயங்கள் பொய்” – எங்ஙனம் வள்ளலாரின் கூற்று சரியாகும்? – ஏபிஜெ அருள் சாதி,சமயம் பொய் என ஆதியில் உணர்த்திய அருட்பெருஞ்ஜோதி என்றும் சுத்த சன்மார்க்கத்திற்கு எக்காலத்தும்

Read more

“ கருணை “ பற்றி வள்ளலார் தரும் தனி விளக்கம்- வள்ளலார் தரும் விளக்கங்கள் புதிய மற்றும் தனித்தன்மையுடையது

“ கருணை “ பற்றி வள்ளலார் தரும் தனி விளக்கம்- வள்ளலார் தரும் விளக்கங்கள் புதிய மற்றும் தனித்தன்மையுடையது – ஏபிஜெ அருள் “வள்ளலார் மார்க்கம் என்றாலே

Read more

புதிய தனி கடவுள் “சுத்த சிவம்”

புதிய தனி கடவுள் “சுத்த சிவம்” இக்கடவுள் சமய,மத,மார்க்கங்களில் சொல்லப்பட்ட கடவுள் இல்லை –இக்கடவுளை தான் தான் கண்டதாக சொல்லுகிறார் வள்ளலார் – உலகில் பல சமய,மத,மார்க்கங்களில்

Read more

நம் தாண்டவம், ஆட்டம், நாட்டியம் ஆண்டவன் அருளை பெற்றுத் தருமா?

நம் தாண்டவம், ஆட்டம், நாட்டியம் ஆண்டவன் அருளை பெற்றுத் தருமா? இங்கு என்ன விசாரணை செய்யப் போகிறோம் என்றால் ஆண்டவன் அருள் பெறுவதற்கு நாம் எடுத்துக் கொள்ள

Read more