மரணமில்லா பெருவாழ்வு பெற்றவள்ளலார் இப்பொழுது எங்கே??? வள்ளலாரையோ, ஆண்டவரையோ இன்னும் நம்மால் காண முடியவில்லையே- ஏன் ???

மரணமில்லா பெருவாழ்வு பெற்றவள்ளலார் இப்பொழுது எங்கே??? வள்ளலாரையோ, ஆண்டவரையோ இன்னும் நம்மால் காண முடியவில்லையே- ஏன் ???      தைப்பூசம் 2017 ல் திருமதி ஏபிஜெ அருள்

Read more

‘இதுகாறும் என்னொடு நீங்கள் பழகியும் (சுத்த) சன்மார்க்க ஒழுக்கம் இன்னதென்று தெரிந்து கொள்ளவில்லை-Our Vallalar

உயர்வுடையதாகிய மனித தேகத்தை பெற்றவர்களே! அறிவுடைய சான்றோர்களே! அன்பர்களே! சகோதரர்களே! வணக்கம். இன்று கடவுள் குறித்த நல்ல விசாரணையை நாம் செய்யப் போகிறோம். விசாரணை என்றால் அது

Read more

நல்ல விசாரணை “ஒருமை”

நல்ல விசாரணை “ஒருமை” அன்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம், கருணை சபை – சாலை அறக்கட்டளை, மதுரை -யின் சார்பாக நடக்கும் நல்ல விசாரணைக்கு வந்தியிருக்கும் உங்கள் அனைவரையும் வணங்கி

Read more

வெளிப்படையான விசாரணை — ஏபிஜெ அருள்

வெளிப்படையான விசாரணை — ஏபிஜெ அருள் வள்ளலார் தனி தேகம் ஒளி வடிவம் பெற்று நம் பார்வையிலிருந்து விலகிய ஆண்டு ஜனவரி 1874. இன்று ஜூன் 2017.

Read more

நாலும் தெரிந்த மாதிரி பேசுகிறாய்? – அந்த நான்கு உண்மைகள் எவை? ஏபிஜெ அருள்.

நாலும் தெரிந்த மாதிரி பேசுகிறாய்? – அந்த நான்கு உண்மைகள் எவை? ஏபிஜெ அருள். அன்பர்களே! நாம் நண்பர்களுடனோ அல்லது மற்றவர்களுடனோ பேசும் போது மாற்றுக் கருத்து

Read more

நாம் ஒவ்வொருவரும் கண்டிப்பாக தெரிந்துக் கொள்ள வேண்டும் – வரலாற்று சிறப்புமிக்க தீர்ப்பு (ஆங்கிலத்தில்)-வள்ளலாரின் முடிபான சுத்த சன்மார்க்க நெறியை குறித்து விவரிக்கப்பட்டுள்ளது

Madras High Court Chinna Muthukrishna Reddiar vs The Authorised Officer, (Land … on 3 May, 1988 ORDER Swamikkannu, J. Exemption

Read more

சுத்த சன்மார்க்க உண்மைகளும் -கைவிடப்படவேண்டிய லட்சியங்களும்

சுத்த சன்மார்க்க உண்மைகளும் -கைவிடப்படவேண்டிய லட்சியங்களும் – APJ. ARUL Saturday, July 17, 2010 at 07:01 am 1133 hits Karunai Sabai-Salai Trust.   உண்மை

Read more

வள்ளலார் சைவ சமய ஞானியா? அல்லது நாத்திகவாதியா?

வள்ளலார் சைவ சமய ஞானியா? அல்லது நாத்திகவாதியா?—-APJ. ARUL. Saturday, July 17, 2010 at 07:14 am 1214 hits Karunai Sabai-Salai Trust.   ஆரம்ப காலங்களில் வள்ளலார் சமய கடவுளர்களை துதித்து பாடிய சமயசோத்திர பாடல்கள் அடிப்படையில் அவரை

Read more

வாய்ப்பினை தவறவிடாதீர்கள் தயவுசெய்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள் !

வாய்ப்பினை தவறவிடாதீர்கள் தயவுசெய்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ! –ஏபிஜெ அருள் ஒரு புதிய மற்றும் பொது மார்க்கம் தெரிவிக்கப்பட்ட நாள் சித்திரை-1   சித்திரை நாளில் தான்

Read more

வள்ளலார் சொல்லியிருப்பவை உண்மையா?

வள்ளலார் சொல்லியிருப்பவை உண்மையா? — ஏபிஜெ அருள் வள்ளலாரின் புதிய தனி நெறியில் வெளிப்படும் ”பெருங்கருணை” உண்மைக் கடவுள் மற்றும் அருளால் கிடைக்கக் கூடிய ”மரணமில்லா பெருவாழ்வு”

Read more